Menu Tìm kiếm

Hướng dẫn quản trị website

1. Quản lý bài viết

2. Quản lý sản phẩm

3. Quản lý dự án

4. Hướng dẫn viết đa ngôn ngữ

        /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-1.jpg

Giao diện sau khi đăng nhập

1. QUẢN LÍ BÀI VIẾT TIN TỨC / DỊCH VỤ

  /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-2.jpg

+ Vào Bài viết – > Tất cả bài viết

+ Thêm bài mới: Vào Bài Viết – > Viết Bài Mới

 /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-3.jpg

Giao diện Danh Sách Bài Viết

/upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-4.jpg/upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-5.jpg

Giao diện up bài mới

a. Thêm Tiêu Đề

b. Thêm Media ( Up ảnh vào bài viết )

c. Nội dung

/upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-6(1).jpg

d. Chọn chuyên mục

e. Tải ảnh đại diện cho bài viết

/upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-7.jpg

f. Ấn “ Đăng” để post bài

+ CHỈNH SỬA BÀI VIẾT BẤT KÌ:

 

/upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-8.jpg

 

Bài viết – > Tất cả bài viết, Di chuột qua bài viết bất kì – > Chọn chỉnh sửa.

/upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-9.jpg

2. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SẢN PHẨM

  /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-10.jpg

Vào sản phẩm – > Tất cả sản phẩm

  /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-11.jpg

+ Thêm sản phẩm mới: Sản phẩm – > Thêm Mới

/upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-12.jpg

Trường bắt buộc: Nhập tên sản phẩm

Nút “Thêm Media” có chức năng tải ảnh lên và chèn ảnh vào bài viết

Khung lớn nhất là vùng nhập dữ liệu thông tin chi tiết sản phẩm

  /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-13.jpg

Nhập mô tả ngắn của sản phẩm : Từ 1 đến 5 dòng

 /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-14.jpg

Tích chọn danh mục sản phẩm mà sản phẩm cần nhập sẽ đưa vào

Thiết lập ảnh đại diện cho sản phẩm ( Ảnh có tỷ lệ 4:3 sẽ đẹp và cân đối)

  /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-15.jpg

Ấn “ĐĂNG” là sản phẩm đã được đưa lên website thành công !

CHỈNH SỬA SẢN PHẨM BẤT KỲ

  /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-16.jpg

 

+ Sửa sản phẩm: Tại trang danh sách sản phẩm, di chuột qua sản phẩm cần chỉnh sửa -> Click vào chỉnh sửa.

   /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-17.jpg

3. QUẢN LÝ DỰ ÁN

THÊM DỰ ÁN

   /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-18.jpg

 /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-19.jpg

CHỌN “ADD NEW” để thêm dự án

  /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-20.jpg

Nhập thông tin: Tên dự án, Thông tin chi tiết của dự án

  /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-21.jpg

Tích chọn danh mục của dự án đó

Up ảnh đại diện cho dự án đó

  /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-22.jpg

ẤN “ ĐĂNG ” ĐỂ hoàn thành 1 DỰ ÁN

SỬA THÔNG TIN DỰ ÁN

  /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-23.jpg  /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-2-4.jpg

Chọn chỉnh sửa để chuyển sang giao diện chỉnh sửa thông tin

 /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-25.jpg

Giao diện thông tin cần chỉnh sửa.

4. CHUYỂN SONG NGỮ QUA CÁC BÀI VIẾT, DỰ ÁN, SẢN PHẨM

  /upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-26.jpg

Khi 1 bài viết được tạo xong và ấn nút “Đăng” thì ở màn hình đó bạn click vào dấu cộng của từng ngôn ngữ để được chuyển sang giao diện ngôn ngữ mà bạn muốn viết.

/upload/images/quan-tri-website/quan-tri-website-27(1).jpg

  Bạn cần phải viết lại tiêu đề và nội dung của bài viết / sản phẩm / dự án theo ngôn ngữ đã xác định.

Khách hàng

Khách hàng và đối tác sử dụng dịch vụ thiết kế web của chúng tôi
 • Đất xanh
  ABC
 • Royal
  Gia nguyen group
 • Hải Hà Co
  Công chức việt nam
 • Đa khoa Kontum
  KTV
 • Kato
  FRSC
 • DHT
  Chung cư mới
 • Vteco
  NTQ Luxury
 • Pháp luật và phát triển
  DtD
 • 3H Group
  MF 3
 • Kim Việt Land
  Cây xanh hoàng gia
HOTLINE: 08 666 21310

Tư vấn Website từ HT Việt Nam

(*) Khi bạn cung cấp số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi ngược lại cho bạn, vì thế bạn hoàn toàn không hề tốn cước điện thoại.